Retourbeleid

Deze webshop valt onder de STEP licentie van The Green Vibe. De STEP is een initiatief van UNIZO, Unie van Zelfstandige Ondernemers en stelt zich tot doel jonge mensen met kennis van zaken voor te bereiden op het zelfstandige beroep. Deze pop-up webshop is een afstudeerproject van studenten van de UCLL in de richting bedrijfsmanagement keuzetraject KMO en ondernemen.

 

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Agoralaan 1/bus 1, 3590 Diepenbeek

Telefoon: +32 485 82 79 65

E-mail: thegreenvibe@outlook.com

De toezichthoudende autoriteit: UNIZO

 

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger;
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies;
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Dit gebeurt schriftelijk via een e-mail naar thegreenvibe@outlook.com met vermelding van uw ordernummer. Om het kenbaar te maken dient de consument gebruik te maken van het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. Dit kan via een pakjesdienst naar keuze of de consument kan het pakketje binnen brengen bij Si-Bon Color (Bochtlaan 19, 3600 Genk). 

  Openingsuren 
  Maandag – dinsdag: op afspraak
  Woensdag – zaterdag: 9:30-12:30  13:30-17:30
  Zondag: 9:30-13:00

  Gelieve een afspraak te maken op het nummer +32 479 50 25 75 indien u uw pakketje op een ander moment wenst binnen te brengen. 

  Retouradres voor pakjesdienst:
  The Green Vibe 
  Vennekeslaan 43
  3665 As, België 


  De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending;

 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

  

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor de rekening van de consument. U kan deze kosten vermijden door het order binnen te brengen bij Si-Bon Color (Bochtlaan 19, 3600 Genk).

  Openingsuren 
  Maandag – dinsdag: op afspraak
  Woensdag – zaterdag: 9:30-12:30  13:30-17:30
  Zondag: 9:30-13:00

  Gelieve een afspraak te maken op het nummer +32 479 50 25 75 indien u uw pakketje op een ander moment wenst binnen te brengen. 
   
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na melding van herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door STEP-Onderneming The Green Vibe of sluitend bewijs van terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode;

 

 Zie ook ‘Artikel 6-Herroepingsrecht’ in de ‘Algemene voorwaarden’.